Adam Inglot - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Publication showcase

Obtained scientific degrees/titles

  • 2021-04-22

    Obtained science degree

    dr inż. Civil engineering and transport (Engineering and Technology)
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

seen 2362 times