Adam Krasiński - Publications - MOST Wiedzy

Search

Filters

total: 63

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Publications

2018
2017
2016
2015
2014
2013
 • Pale przemieszczeniowe wkręcane. Współpraca z niespoistym podłożem gruntowym
  Publication

  - 2013

  W pracy zawarto obszerną analizę współpracy pali przemieszczeniowych wkręcanych z niespoistym podłożem gruntowym, opartą głównie o wyniki własnych badań modelowych i terenowych. Szczegółowo opisano technologię wykonywania pali, scharakteryzowano krajowe doświadczenia w stosowaniu tego rodzaju pali i obserwowane problemy. Przeanalizowano prace innych autorów. Przedstawiono procedurę badań modelowych i terenowych. Wyniki badań poddano...

 • Pylon foundation of a cable stayed bridge at the motorway ring road of Wrocław

  The largest bridge of the motorway ring road of Wroclaw is a cable stayed bridge over the Odra river near Rędzin. Due to hydrogeological conditions of the ground it was not convenient to use standard bored piles of high length. Instead shorter piles were applied with additional improvement by cement injections at the pile toes. This decision was possible by extending ground investigation program and application of numerical modeling...

  Full text available

 • Zasady projektowania przemieszczeniowych pali wkręcanych w gruntach niespoistych

  W pracy scharakteryzowano współpracę pali przemieszczeniowych wkręcanych z niespoistym podłożem gruntowym na podstawie wyników własnych badań terenowych. Przedstawiono procedurę badań terenowych i zaprezentowano wyniki. Opisano prawidłowości i zależności zaobserwowane w wynikach badań pali w odniesieniu do wyników badań CPT podłoża gruntowego. Zaproponowano metody szacowania nośności i osiadań pali przemieszczeniowych wkręcanych...

  Full text in external service

2012
2011
2010
2009

seen 805 times