Adam Kurowski - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Filters

total: 40

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2022
Year 2021
 • Acoustic Sensing Analytics Applied to Speech in Reverberation Conditions
  Publication

  The paper aims to discuss a case study of sensing analytics and technology in acoustics when applied to reverberation conditions. Reverberation is one of the issues that makes speech in indoor spaces challenging to understand. This problem is particularly critical in large spaces with few absorbing or diffusing surfaces. One of the natural remedies to improve speech intelligibility in such conditions may be achieved through speaking...

  Full text available to download

 • AUTOMATYCZNE GENEROWANIE KOLEJNOŚCI LIST UTWORÓW MUZYCZNYCH
  Publication

  - Year 2021

  W niniejszym rozdziale przedstawiono przygotowanie algorytmu do automa-tycznego układania kolejności utworów muzycznych i zgrywającego je do postaci jednego, długiego miksu. Dzięki algorytmowi dobierane są utwory na podstawie analizy podobieństwa fragmentów końcowych i początkowych utworów. Podo-bieństwo to jest obliczane za pomocą odległości euklidesowej między wektorami parametrów wyznaczonymi przez autoenkoder oraz na podstawie...

  Full text to download in external service

 • Classifying Emotions in Film Music - A Deep Learning Approach

  The paper presents an application for automatically classifying emotions in film music. A model of emotions is proposed, which is also associated with colors. The model created has nine emotional states, to which colors are assigned according to the color theory in film. Subjective tests are carried out to check the correctness of the assumptions behind the adopted emotion model. For that purpose, a statistical analysis of the...

  Full text available to download

 • Designing acoustic scattering elements using machine learning methods
  Publication

  - Year 2021

  In the process of the design and correction of room acoustic properties, it is often necessary to select the appropriate type of acoustic treatment devices and make decisions regarding their size, geometry, and location of the devices inside the room under the treatment process. The goal of this doctoral dissertation is to develop and validate a mathematical model that allows predicting the effects of the application of the scattering...

  Full text available to download

 • Evaluation of aspiration problems in L2 English pronunciation employing machine learning

  The approach proposed in this study includes methods specifically dedicated to the detection of allophonic variation in English. This study aims to find an efficient method for automatic evaluation of aspiration in the case of Polish second-language (L2) English speakers’ pronunciation when whole words are analyzed instead of particular allophones extracted from words. Sample words including aspirated and unaspirated allophones...

  Full text available to download

 • KLASYFIKACJA EMOCJI W MUZYCE FILMOWEJ Z WYKORZYSTANIEM TESTÓW SUBIEKTYWNYCH

  Celem referatu było przedstawienie testów odsłuchowych, w których zadaniem osób ankietowanych było przypisanie danego fragmentu muzycznego do odpowiedniej klasy emocji. Kolejne kroki eksperymentu obejmowały wybór muzyki filmowej do testów (baza Epidemic Sound), przygotowanie założeń ankiety oraz modelu emocji wykorzystywanych w testach odsłuchowych, jak również konstrukcj ˛e ankiety. Ankieta została zrealizowana za pomoc ˛a formularzy...

  Full text available to download

 • Reinforcement Learning Algorithm and FDTD-based Simulation Applied to Schroeder Diffuser Design Optimization
  Publication

  The aim of this paper is to propose a novel approach to the algorithmic design of Schroeder acoustic diffusers employing a deep learning optimization algorithm and a fitness function based on a computer simulation of the propagation of acoustic waves. The deep learning method employed for the research is a deep policy gradient algorithm. It is used as a tool for carrying out a sequential optimization process the goal of which is...

  Full text available to download

Year 2020
Year 2019
Year 2018
Year 2017
Year 2016
Year 2014

seen 1101 times