Agnieszka Kurkowska - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Social media

Publication showcase

 • "KASZUBSKIE KRAJOBRAZY: architektonicznie w Szymbarku" wystawa prac studentów

  Wystawa oparta była o prace studentów zrealizowane w ramach przedmiotu „Rural Design” (prowadzący: dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska, mgr. inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska, mgr. inż. arch. Bahaa Bou Kalfouni). Projekt obejmował analizy krajobrazowe przestrzeni Szymbarka osadzonego wśród malowniczych wzgórz i wzniesień. Autorzy projektów zaproponowali obiekty architektoniczne wzmacniające regionalne wartości i uzupełniające aktualny...

 • SMAKI ZIEMI ZABORSKIEJ. dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.

  - Year 2022

  Seminarium naukow „Smaki ziemi zaborskiej. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe” współorganizowane było przez Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wielewski Dom Kultury im. Hieronima Derdowskiego/ Muzeum Ziemi Zaborskiej. Partnerami były Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej w Gdańsku, Zaborski Park Krajobrazowy, Zaborskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Historyczno-Etnograficzne...

 • wystawa prac studenckich pt."PRZYSTANEK OD ZGIEŁKU MIASTA # Gdańsk-Letnica"

  Miasto to zgiełk i pośpiech, nadmiar i przesyt, ale też chwile wytchnienia. Miasto to dwa rytmy: pośpieszny – codzienny rytm pracy i obowiązków oraz powolny – swobodny pełen chwil wypoczynku. Zgiełk skłania do zatrzymania się, aby spojrzeć na miasto, odetchnąć, pomyśleć, pośmiać się, pobawić, poczytać książkę, spotkać z przyjaciółmi i bliskimi. Warto zauważyć kształt chmur i zieleń liści, usłyszeć ptaki. Letnica proponuje wiele...

seen 205 times