Agnieszka Sabik - Publications - MOST Wiedzy

Search

Filters

total: 33

 • Category
 • Year

Catalog Publications

2019
2018
2017
2016
2015
 • Arc-length Algorithm Efficiency in the Analysis of Thermally Loaded Multilayered Shells

  This paper concerns the efficiency study of the arc-length algorithm in the geometrically non-linear analysis of thermally loaded multilayered shells. The thermal loading is considered as the one-way thermo-mechanical coupling effect. Two implementations of the arc-length method are examined: the path-following technique available in NX-Nastran and the RiksWempner-Ramm algorithm adopted in the authors’ computer code SHLTH. It is...

  Full text in external service

 • Thermo-elastic non-linear analysis of multilayered plates and shells
  Publication

  Geometrically nonlinear FEM analysis of multilayered composite plates and shells is performed in order to resolve the stability problem of the structures being under the influence of temperature field. The Riks-Wempner-Ramm algorithm with a specially modified multi-choice unloading condition has been implemented in authors’ numerical code. As the representation of multilayered medium the Equivalent Single Layer approach with the...

  Full text in external service

2014
 • Computations of critical load value of composite shell with random geometric imperfections
  Publication

  The work presents the numerical analysis of composite shell with geometric imperfections subjected to compression along its generatrix. The imperfections are described as single indentations and random fields with random parameters of shape and correlation. The fields are generated with the use of the authors made program. Using the authors’ FEM software as well as commercial package Femap with NX Nastran, the critical load values...

  Full text in external service

 • Failure Analysis of footbridge made of composite materials

  Finite element method analysis of a pedestrian footbridge made of sandwich material is presented. The internal structure of the material is modelled as a structural shell assuming the Equivalent Single Layer approach (ESL). Two FEM commercial codes are employed. The response of the structure is studied in order to determine the load level that activates Hashin and Tsai-Wu failure criteria. Some practical aspects of designing footbridges...

2013
2012
 • Analiza stateczności powłok warstwowych obciążonych termicznie. - A. Sabik.
  Publication

  - 2012

  Pracę poświęcono numerycznej analizie kompozytowych powłok warstwowych poddanych wpływom termicznym w postaci równomiernego ogrzania lub gradientu temperatury. Zaprezentowano efektywny algorytm numeryczny umożliwiający analizę stateczności paneli wielowarstwowych, polegający na realizacji analizy przyrostowej z uwględnieniem dużych deformacji w ramach stacjonarnego opisu Lagrange'a. W każdym kroku przyrostowym kontrolowano stan...

 • Numeryczna analiza kompozytowych powłok warstwowych z uwzględnieniem wpływów termicznych
  Publication

  - 2012

  Cel pracy stanowi sformułowanie efektywnego algorytmu numerycznego do analizy kompozytowych powłok warstwowych obciążonych temperaturą. Ponieważ panele kompozytowe podlegają często dużym deformacjom jeszcze w zakresie przed-krytycznym, przeprowadzana jest analiza geometrycznie nieliniowa. Informację o nośności konstrukcji wzbogaca analiza wytężenia materiału, przeprowadzana w każdym kroku przyrostowym przy wykorzystaniu hipotezy...

2011
2010
2009
2008
2007
 • O metodach obliczania naprężeń poprzecznego ścinania w analizie płyt warstwowych
  Publication

  - 2007

  W pracy omówiono trzy metody wyznaczania profili naprężeń poprzecznego ścinania ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości ich zastosowania w analizie konstrukcji warstwowych. Praktyczne porównanie analizowanych metod przeprowadzono dla płyty warstwowej typu sandwicz oraz dla płyty kompozytowej o krzyżowym ułożeniu włókien (cross-ply). W obliczeniach zastosowano zastępczy jednowarstwowy model płyty laminowanej, w którym uwzględniono...

2006
 • Analiza płyt warstwowych z zastosowaniem funkcji zig-zag.
  Publication

  W pracy analizowany jest model płyt warstwowych oparty na Teorii Ścinania Pierwszego Rzędu i wzbogacony o uwzględnienie efektu zig-zag oraz warunków równowagi międzywarstwowej. Zastosowano mieszane sformułowanie wariacyjne Reissnera z niezależną interpolacją przemieszczeń i naprężeń poprzecznych w przekroju. Założono paraboliczny w każdej warstwie rozkład naprężeń poprzecznych spełniający warunki ciągłości na granicach warstw....

seen 721 times