Agnieszka Szuta - Organizations - Bridge of Knowledge

Search

Research Teams (Team member)

  • Zespół Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych

    Wszystkie programy badań prowadzone w Katedrze powstają w odpowiedzi na problemy środowiskowe, wiążą się ze zmianami demograficznymi i wyzwaniami wynikającymi z rozwoju miast. Badane są urbanistyczne i architektoniczne możliwości związane z przekształceniami terenów poprzemysłowych. Zespół katedralny zaangażowany jest w opracowywanie kreatywnych rozwiązań dla ponownego wykorzystania struktur historycznych w oparciu o koncepcję...

seen 3105 times