Aleksander Nowak - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Social media

Publication showcase

Obtained scientific degrees/titles

  • 2007-11-14

    Obtained science degree

    dr inż. Geodesy and cartography (Technology)
    Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

seen 605 times