Alicja Sekuła - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Social media

Contact

Publication showcase

Obtained scientific degrees/titles

 • 2017-12-11

  Obtained science degree

  dr hab. inż. Finance (Economics)
  Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów
 • 2003-11-12

  Obtained science degree

  dr inż. Economy (Economics)

seen 2929 times