Andrzej Baranowski - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Contact

Publication showcase

 • Urban Vegetation in Air Quality Management: A Review and Policy Framework

  Recent episodes of high air pollution concentration levels in many Polish cities indicate the urgent need for policy change and for the integration of various aspects of urban development into a common platform for local air quality management. In this article, the focus was placed on the prospects of improving urban air quality through proper design and protection of vegetation systems within local spatial planning strategies....

  Full text available to download

 • Projektowanie środowiskowe - edukacja architektoniczna

  - Year 2009

  Przedstawiono krytykę obecnej edukacji architektonicznej oraz dyskusję nad kierunkami jej zmian. Omówiono dokumenty międzynarodowych organizacji zajmujących się teoria i praktyką edukacji architektonicznej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie projektowania środowiskowego oraz systemów samoksztalcenia (learning to learn) i kształcenia ustawicznego.

 • Kultura miejsca - edukacja powszechna

  - Year 2009

  Kształtowanie środowiska życia człowieka wymaga uczestnictwa społecznego. Przygotowanie społeczeństwa do świadomego uczestnictwa w kształtowaniu jego przestrzeni życiowej powinno być przedmiotem edukacji powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci i młodzieży. Edukacja ta powinna zaczynać się od elementarnej struktury - miejsca. Przedstawiono międzynarodowe i polskie doświadczenia w zakresie edukacji dla środowiska...

seen 781 times