Andrzej Siodelski - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Contact

E-mail
No data

Publication showcase

 • O niektórych problemach energetyki wiatrowej na świecie i w Polsce

  - Year 2005

  Pokazano rozwój światowej energetyki wiatrowej od 1990r. Określono stan i perspektywy rozwoju tych źródeł w Polsce. Wyrażono pogląd, że odległą, lecz prawdopodobną perspektywą dla elektroenergetyki nie będzie wiatr, lecz słońce. Pokazano, że dla bezpieczeństwa energetycznego na razie nic nie wynika z faktu, że elektrownie wiatrowe należą do generacji rozproszonej. Artykuł zawiera także kilka uwag na temat ekologii. Na końcu podano...

 • Koncepcja sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej przy zmiennej generacji wiatrowej

  - Year 2005

  W miarę rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce konieczna będzie nowa koncepcja sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Proponowana koncepcja opiera się o trzy postulaty, tzn. obniżanie - przyjmowanych obecnie - wartości zadanych napięć 110kV w węzłach redukcyjnych 400/110kV i 220/110kV, częściową kompensację zmian napięcia, wynikających z lokalnej generacji mocy czynnej, poprzez...

 • Regulacja napięć i mocy biernej. Realizacja hierarchicznej struktury sterowania w KSE

  Przedstawiono program przedsięwzięć technicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z wdrażaniem autorskiej koncepcji sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym, powstałej w związku z restrukturyzacją elektroenergetyki. Koncepcja sterowania i program są rezultatem pracy badawczej realizowanej w Katedrze Elektroenergetyki PG dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. W referacie przedstawiono...

seen 230 times