Anna Baj-Rogowska - Achievements - Bridge of Knowledge

Search

Prizes and awards

  • Nagroda za wyróżniającą działalność organizacyjną w 2022 roku

    Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej

    Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2023

  • Rara Avis w roku akademickim 2022/2023

    Najlepszy spośród wykładowców WZiE Politechniki Gdańskiej

    Awarded by Samorząd studentów - 2023

seen 1681 times