Anna Bukrej - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Profile photo:  Anna Bukrej

Anna Bukrej

Contact

E-mail
No data

Publication showcase

  • Molecular structures of two E-azobenzocrown ethers

    - JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE - Year 2008

    Rentgenowska analiza strukturalna monokryształów posłużyła do scharakteryzowania struktury izomerów E dwóch azobenzokoron: 13- i 16-członowej. Oba związki krystalizują w układzie jednoskośnym. W komórce elementarnej, w każdym przypadku znajdują się dwie niezależne cząsteczki, różniące się konformacją, szczególnie łańcucha eterowego. Porównując konformacje ''wolnych'' makrocykli z konformacjami ich kompleksów z jonami metali wskazano,...

seen 178 times