Anna Drapińska - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Social media

Contact

Professor

Workplace
Gmach B pokój 804
Phone
(58) 347 27 60

Publication showcase

 • Koncepcja zarządzania relacjami ze studentami przez szkoły wyższe

  W referacie została zaprezentowana nowa koncepcja działań marketingowych w szkolnictwie wyższym, jaką jest zarządzanie relacjami. Przedstawione zostało uzasadnienie zastosowania proponowanej koncepcji, wynikające ze specyficznych cech usługi edukacyjnej. Zdefiniowano zarówno pojęcie relacji, jak i zarządzania nimi w szkolnictwie wyższym. Wskazano najważniejsze relacje, które szkoła wyższa powinna budować w swoim otoczeniu, ze szczególnym...

  Full text available to download

 • Trust in Electronic Word-of-Mouth (eWOM): the concept and the most important determinants

  - Year 2022

  eWOM and trust in it is now the most important factor in determining buyers' purchasing behavior. Familiarity with the determinants of trust establishes the formation of appropriate marketing activities. However, the growing number of new forms of eWOM and its increasingly complex and multidimensional nature have created a lot of confusion. The article aims to organize the concepts related to trust in eWOM, to indicate the most...

  Full text to download in external service

 • Współczesny Word of Mouth – dylematy pojęciowe

  Przekaz ustny (Word of Mouth) jest obecnie jednym z najważniejszych czynników, które mają wpływ na klientów podczas podejmowania decyzji o zakupie, a także na zarządzanie ich zachowaniami w procesie dokonywania zakupów. Szczególne znaczenie ma on w przypadku dóbr niematerialnych, o wysokim ryzyku zakupu, jakim są usługi. Rosnąca liczba jego nowych form i coraz bardziej skomplikowana natura, związana głównie z umieszczaniem opinii...

  Full text available to download

Obtained scientific degrees/titles

 • 2012-11-29

  Obtained science degree

  dr hab. Management (Economics)
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

seen 1055 times