Anna Golijanek-Jędrzejczyk - Organizations - MOST Wiedzy

Search

Research Teams (Team member)

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

 • Członek Rady Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej na kadencję 2016-2020.

  Conducted 2016-09-01 - 2020-08-31 at position: Członkini

 • International Society for Condition Monitoring (ISCM)

  Multinational organisation

  Conducted 2017-04-01 at position: Membership

 • Komisja Konkursowa ds. Adiunktów, Wykładowców i Asystentów na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

  Conducted 2016-09-01 - 2020-08-31 at position: Członkini

 • Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia powołana uchwał a Rady Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 23 (z dnia 18.09.2012) w kadencji 2012/2016.

  Conducted 2012-10-01 - 2016-06-30 at position: Członek Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale EiA PG

 • Opiekun koła naukowego SKIP

  Conducted 2015-06-01 at position: Przewodniczący

 • Opiekun roku AiR studiów I-go stopnia w latach 2008-2011.

  Conducted 2008-10-01 - 2011-01-27 at position: Opiekun.

 • Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

  Conducted 2002-09-04 at position: Członkinie

 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

  Conducted 2016-04-18 at position: Członkini

seen 588 times