Anna Grabowska - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Contact

Publication showcase

 • E-LEARNING NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ - HISTORIA ROZWOJU W LATACH 1995-2020

  Internet oraz kształcenie oparte na wykorzystaniu e-technologii stały się nieodłącznym elementem edukacji. Artykuł przedstawia zarys historii rozwoju e-learningu na Politechnice Gdańskiej, przykładowe rozwiązania technologiczne, elementy tworzenia struktur organizacyjnych oraz związanych z legislacją, a także wybrane projekty wykorzystujące szeroko pojęte e-technologie w edukacji akademickiej realizowanej na Uczelni

  Full text available to download

 • E-learning course "International comparative studies on SMEs"

  - Year 2006

  Projekt Leonardo da Vinci "International comparative studies and course development on SMEs" został zainspirowany poprzednim projektem LdV "A European Diploma in SME Management". Bazując na poprzednich doświadczeniach projektowych zaproponowano opracowanie struktur dla opisania narodowych systemów małych i średnich przedsiębiorstw (ang. SME Small Media Enterprises) przy wykorzystaniu dostępnych krajowych danych. Udowodniono, że...

 • Kształcenie na odległość dla nauczycieli - kurs finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

  - Year 2006

  W artykule przedstawiono projekty realizowane przez Politechnikę Gdańską w latach 2000-2006, które wspierały (wspierają) wdrażanie technologii internetowych w kształceniu osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia ustawicznego nauczycieli. Pokazano przykłady wdrożeń elementów e-edukacji i kształcenia komplementarnego, wśród których należy wymienić: studia podyplomowe dla nauczycieli (2000-2003), projekt "Meeting of...

seen 992 times