Artur Janowski - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Social media

Contact

Publication showcase

Obtained scientific degrees/titles

  • 2003-06-10

    Obtained science degree

    dr inż. Geodesy and cartography (Technology)
    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej; Instytut Geodezji

seen 1633 times