Barbara Wikieł - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Contact

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

Workplace
Centrum Nanotechnologii B Centrum Matematyki
pokój 107a open in new tab
Phone
(58) 348 61 78
E-mail
barbara.wikiel@pg.edu.pl

Dyrektor Centrum Matematyki

Workplace
Centrum Nanotechnologii B pokój 102
Phone
(58) 348 61 90

Publication showcase

 • Zapewnianie jakości kształcenia w centrach dydaktycznych

  Na Politechnice Gdańskiej funkcjonują trzy centra o charakterze dydaktycznym: Centrum Języków Obcych, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz Centrum Sportu Akademickiego. Jednym z głównych zadań, wspólnym dla wszystkich trzech centrów, jest kształcenie studentów wszystkich wydziałów Politechniki Gdańskiej w obrębie danej tematyki. Zapewnianie wysokiej jakości kształcenia stanowi dla centrów zadanie priorytetowe,...

  Full text to download in external service

 • Problemy ankietyzacji przeprowadzanej wśród studentów i ich wpływ na jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej

  Badania ankietowe przeprowadzane wśród studentów, stanowiących najliczniejszą grupę beneficjentów systemu szkolnictwa wyższego, są istotnym elementem podnoszenia jakości kształcenia na każdej uczelni. Funkcjonujący na Politechnice Gdańskiej system badań ankietowych uwzględnia dwa rodzaje ankiet wypełnianych przez studentów: ankietę oceny nauczyciela akademickiego, ankietę oceny modułu/przedmiotu. Zebrane i opracowane wyniki prowadzonych...

  Full text to download in external service

 • Wskaźniki jakości kształcenia wynikające z realizacji strategii Politechniki Gdańskiej

  W roku akademickim 2013/2014 w ramach prac Uczelnianej Komisji Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia przeprowadzona została analiza słabych i mocnych stron wydziałów i centrów w obszarach związanych z różnymi aspektami kształcenia. W wyniku przeprowadzonej analizy zauważono przede wszystkim brak korelacji pomiędzy słabymi stronami uczelni, wskazanymi w opracowaniu „Podstawowe cele i zadania strategiczne rozwoju Politechniki...

  Full text to download in external service

Obtained scientific degrees/titles

seen 1840 times