Barbara Wikieł - Organizations - MOST Wiedzy

Search

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

  • Polskie Towarzystwo Matematyczne

    Conducted 2014-09-15 at position: Przewodnicząca Komisji PTM ds. Nauczania Matematyki na Kierunkach Niematematycznych

  • Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki

    Conducted 2014-01-20 at position: Członkostwo

seen 1903 times