Bartłomiej Cieślik - Teaching - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: dr inż. Bartłomiej Cieślik

dr inż. Bartłomiej Cieślik

Employment

Research fields

e-Learning courses

  • Chemia Środowiska_1

    Poznanie i zrozumienie procesów zachodzące w trzech systemach środowiskowych (atmosferze, hydrosferze i geosferze). Wyjaśnienie i analiza procesów zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. Ocena wpływu działalności człowieka na środowisko oraz zdefiniowanie zagrożeń związanych z zakłóceniami równowagi środowiskowej. Wyjaśnienie zmian zachodzących w środowisku i zjawisk powstających na skutek rozwoju cywilizacji...

Conducted classes

seen 1143 times