Beata Krawczyk-Bryłka - Teaching - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: dr Beata Krawczyk-Bryłka

dr Beata Krawczyk-Bryłka

e-Learning courses

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

  Przedmiot dotyczy procesów z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji, od planowania zasobów ludzkich, przez rekrutację, adaptację pracowników, rozwój i zarządzanie ich kompetencjami, organizowanie pracy na różnych stanowiskach, budowanie zespołów, tworzenie kanałów komunikacji oraz rotację aż po outplacement, czyli zwalnianie z pracy połączone z poszukiwaniem nowego zatrudnienia.

 • Negotiations

  III semestr International Management Thanks to participation in Negotiaitons course you will have the chance to develop your soft skills and you will be able to answer the questions: How to communicate efficiently? How to convince your interlocutor to meet your needs? What is the most effective negotiation style? Which of manipulation techniques are the dirty tactics?

 • Społeczne Aspekty Informatyki - studia niestacjonarne

  Kurs przeznaczony jest dla studentów II stopnia Informatyki, realizujących program w trybie niestacjonarnym. Głównym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami pracy w zespole, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów i rozwijania kompetencji, które służą profesjonalizacji działań IT.

 • Communication and Negotiations (Komunikacja i negocjacje w zespołach)

  Kurs przeznaczony jest dla studentów II semestru studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Danych, prowadzonego wspólnie przez WZiE oraz WETI. Przedmiot dotyczy zasad efektywnej komunikacji, szczególnie w sytuacji pracy zespołu projektowego, oraz negocjacji, głównie z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zajęcia maja formę interaktywnych warsztatów, na których studenci nie tylko poznają reguły skutecznej komunikacji i negocjacji,...

Conducted classes

Reviewed papers list

 • Effect of fun at workplace on employees' morale and job satisfaction based on comparison of two countries: Portugal and Poland

  Master thesis

  - Politechnika Gdańśka - 2017

 • Employee turnover among Generation Y

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Sponsorship of the race drivers as the element of company's image creation

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Organizacja eventów, jako jedna z form działań przedsiębiorczych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Proces motywowania pracowników na podstawie małego przedsiębiorstwa

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Proces sukcesji w wybranych polskich firmach rodzinnych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Leadership in project management based on PM Conferences of Students Organization Strateg""

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Characteristics of Recruitment Processes in Small Businesses

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Gender as a determinant of managerial careers development

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Social media in recruitment processes

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Candidate experience in a recruitment process based on a company from the IT branch

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Wybrane mechanizmy psychologiczne w reklamie - wpływ koloru na emocje odbiorców

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2016

seen 554 times