Błażej Kudłak - Organizations - MOST Wiedzy

Search

Research Teams (Team member)

  • Zespół Katedry Chemii Analitycznej

    Zespół naukowo-badawczy z Katedry Chemii Analitycznej prowadzi badania podstawowe w zakresie: -opracowania nowych procedur analitycznych przeznaczonych do wykrywania, identyfikacji oraz oznaczenia szerokiego spectrum analitów w próbkach różnego typu materiałów charakteryzujących się złożonym a często także zmiennym składem matrycy, -budowy i badań charakterystyki analitycznej nowych typów elektronicznych nosów, -oszacowania wpływu...

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

  • Polskie Towarzystwo Chemiczne

    at position: członek

Positions in journals editorial offices

seen 471 times