Bogdan Wiszniewski - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski

prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski

Social media

Contact

Profesor

Workplace
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 423
Phone
(58) 347 10 89

Head of Department

Workplace
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 423
Phone
(58) 347 10 89

Publication showcase

 • Augmenting digital documents with negotiation capability

  Active digital documents are not only capable of performing various operations using their internal functionality and external services, accessible in the environment in which they operate, but can also migrate on their own over a network of mobile devices that provide dynamically changing execution contexts. They may imply conflicts between preferences of the active document and the device the former wishes to execute on. In the...

  Full text available

 • Conformance testing of parallel languages

  Przedstawiono propozycję formalizacji opisu procesu generacji, wykonania ioceny testów zgodności dla języków i bibliotek programowania równoległego, wzakresie zgodności funkcjonalnej i wydajnościowej. Przykłady ilustrujące proponowany formalizm wykorzystują platformę programowania Athapascan.

 • Real terrain visualisation with a distributed PC-cluster

  Jednym z zadań aplikacyjnych ogólnopolskiego projektu CLUSTERIX było opracowanie i wdrożenie metody interaktywnej wizualizacji terenu rzeczywistego z danych przestrzennych systemów GIS. Przedstawione wyniki osiągnięte w tym zadaniu wskazują na duży potencjał wykorzystania opracowanego modelu wizualizacji 3D dla potrzeb systemów zarządzania kryzysowego.

  Full text in external service

Obtained scientific degrees/titles

seen 1003 times