Bogdan Wiszniewski - Teaching - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski

prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski

e-Learning courses

Conducted classes

Performing promoter function in doctoral dissertations

Reviewed papers list

 • Antropoidalny Model Inteligentnego Systemu Decyzyjnego dla Jednostek Autonomicznych

  PhD thesis

  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2017

 • Automatyczna indeksacja bazy muzycznej na podstawie korelacji pomiędzy oceną subiektywną nastroju utworu muzycznego a wektorem parametrów

  PhD thesis

  dr inż. Magdalena Plewa - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2016

 • Jakościowo zorientowane usługi przechowywania i udostępniania danych w środowiskach rozproszonych

  Dissertation

  dr hab. inż. Renata Grażyna Słota - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - 2016

 • Adaptive Fault-Tolerant Replication Protocols

  PhD thesis

  dr inż. Maciej Zbierski - Politechnika Warszawska; Instytut Informatyki - 2016

 • Wydobywanie informacji tekstowych z obrazów scen naturalnych

  PhD thesis

  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2016

 • System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania otworów

  PhD thesis

  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2015

 • Integracja usług oraz optymalizacja wykonania złożonych scenariuszy

  Dissertation

  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2015

 • Hybrydowe podejście do badań użyteczności systemów webowych

  PhD thesis

  dr inż. Piotr Chynał - Politechnika Wrocławska; Wydział Informatyki i Zarządzania - 2015

 • Zarządzanie zunifikowanymi metadanymi w rozproszonych infrastrukturach komputerowych dużej skali

  PhD thesis

  dr inż. Bartosz Kryza - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - 2014

 • Metoda i algorytmy sterowania procesami miksowania dźwięku za pomocą gestów w oparciu o analizę obrazu wizyjnego

  PhD thesis

  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2013

 • Zarządzanie zasobami obliczeniowymi w klastrowym środowisku przetwarzania strumieni multimedialnych

  PhD thesis

  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2012

 • Mobilny system informacji przestrzennej wspomagający nawigację osób niewidomych w terenie miejskim

  PhD thesis

  dr inż. Łukasz Kamiński - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2012

 • System śledzenia punktu fiksacji wzroku jako narzędzie wspierające badania korelacji wzrokowo-słuchowych

  PhD thesis

  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2012

 • System dynamicznej analizy jakości scenariuszy realizacji przedsięwzięć zespołowych

  PhD thesis

  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2011

 • Analiza wpływu paradygmatu aspektowego na jakość kodu źródłowego

  PhD thesis

  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2011

 • Widoki na bazę wiedzy i ich zastosowanie w inżynierii systemów

  PhD thesis

  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2011

 • Algorytmy analizy i przetwarzania danych z sonarów wielowiązkowych w rozproszonych systemach GIS

  PhD thesis

  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2011

 • Zarządzanie jakością kompozycji i wykonania w oparciu o informacje semantyczne aplikacji zorientowanych na usługi

  PhD thesis

  dr inż. Tomasz Szydło - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - 2010

 • Metodologia komponentowa do konstruowania i wykonywania aplikacji naukowych wykorzystujących zasoby gridowe

  PhD thesis

  dr inż. Maciej Malawski - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - 2009

 • Metoda szablonów dowodowych do wspomagania osiągania i oceny zgodności z wybranymi standardami

  PhD thesis

  dr inż. Łukasz Cyra - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2008

 • Metody tworzenia i porządkowania hipotez rytmicznych w utworach muzycznych

  PhD thesis

  dr inż. Jarosław Wójcik - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2007

 • Strategie współpracy agentów w realizacji rozproszonych usług złożonych

  PhD thesis

  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2007

 • Architektura rozproszonego środowiska dla organizacji i realizacji eksperymentów w wirtualym laboratorium

  PhD thesis

  dr inż. Łukasz Czekierda - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - 2006

 • Metody zarządzania wątkami sprzętowymi w zintegrowanych architekturach wieloprocesorowych z pamięcią współdzielną

  PhD thesis

  dr inż. Tomasz Madajczak - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2006

 • Mechanizmy zarządzania wiedzą w internetowych repozytoriach materiałów dydaktycznych

  PhD thesis

  dr inż. Madian dit Tieman Diarra - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2005

 • Komponentowo-expertowa architektura dla systemów wielkiej skali

  PhD thesis

  dr inż. Łukasz Dutka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - 2005

 • Software Integration by Code Transformations Ensuring High Modifiability and Efficiency of User Applications

  PhD thesis

  dr Bartosz Krysztop - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2003

 • Metoda analizy bezpieczeństwa komputerowych systemów sygnalizacji kolejowej

  PhD thesis

  dr Tadeusz Cichocki - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2002

 • Modelowanie wirtualnej rzeczywistości w bazach danych

  PhD thesis

  dr inż. Krzysztof Walczak - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2001

seen 1060 times