Bogdan Wiszniewski - Organizations - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski

prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski

Research Teams (Leader)

 • Inteligentne Systemy Interaktywne

  Naturalne interfejsy, umożliwiające inteligentną interakcję człowiek-maszyna z możliwością oddziaływania na możliwie wszystkie zmysły człowieka równocześnie i bez potrzeby jego wcześniejszego szkolenia w zakresie używania typowych urządzeń zewnętrznych komputera, w tym z wykorzystaniem metod automatycznego rozpoznawania i syntezy mowy, biometrii, proaktywnych (samo-wykonywalnych) dokumentów elektronicznych, rozpoznawania emocji...

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

 • Association for Computing Machinery (ACM)

  Multinational organisation

  Conducted 1995-06-01 - 2019-05-31 at position: voting member

Positions in journals editorial offices

Membership in expert teams

 • Zespół Specjalistyczny do spraw Infrastruktury Informatycznej, lata 2007-2013

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska

  Recenzowanie i kwalifikowanie wniosków krajowych jednostek naukowych o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych

 • Zespół Zadaniowy do spraw Oceny Wniosków Współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych w zakresie Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska

  Recenzowanie i kwalifikacja wniosków jednostek krajowych o dofinansowanie projektów z zakresu badań przemysłowych i prób produkcyjnych

seen 1060 times