Bogdan Wiszniewski - Achievements - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski

prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski

Prizes and awards

  • nagroda zespołowa za współautorstwo monografii naukowej „Analysis and Testing of Distributed Software Applications”

    Awarded by Minister Edukacji Narodowej - 1999

  • Nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, a w szczególności za opracowanie systemu operacyjnego dla modelu użytkowego elektronicznej centrali telegraficzno-teleinformatycznej ECTT

    Awarded by Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 1983

seen 1060 times