Bożena Kostek - Achievements - MOST Wiedzy

Search

Prizes and awards

 • Fellowship

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Awarded by Acoustical Society of America - 2020

 • Board of Governors Award

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Awarded by Audio Engineering Society - 2015

 • Wyróżnienie na 138 konwencji AES w Warszawie, dla doktoranta mgr inż. P. Hoffmanna za projekt opracowany pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Bożeny Kostek , za prezentację opracowanego systemu do automatycznego sterowania algorytmem wirtualnego basu w zależności od gatunku muzycznego - Smart Virtual Bass Algorithm.

  wyróżnienie

  Awarded by Towarzystwo Naukowe Audio Engineering Society, Warszawa, 07-10.05.2015 - 2015

 • Godło promocyjne Teraz Polska" za CyberOko służące do diagnozy i terapii pacjentów w śpiączce i w stanie wegetatywnym, dla zespołu naukowego prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego, kierownika Katedry Systemów Multimedialnych.

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Awarded by Kapituła konkursu "Teraz Polska", Warszawa, 08.06.2015 - 2015

 • I Nagroda za osiągnięcia naukowo-techniczne dla zespołu pracowników Katedry Systemów Multimedialnych pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego, za: prace zespołu związane z opracowaniem systemu CyberOko, służącego do diagnozy i terapii osób pozostających w śpiączce.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Prezes Rady Ministrów, Warszawa, 09.02.2015 - 2015

 • Nagroda Prix Galien 2015 za CyberOko opracowane przez zespół prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego z katedry Systemów Multimedialnych PG

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Awarded by Kapituła konkursu Prix Galien 2015, Warszawa, 17.11.2015 - 2015

 • Nagroda za najlepszy referat na 16th International Symposium on Sound Engineering and Tonmeistering (ISSET 2015) dla mgr inż. M. Plewy oraz prof. Bożeny Kostek za referat pt.: GRAPHICAL REPRESENTATION OF MUSIC SET BASED ON MOOD OF MUSIC .

  nagroda

  Awarded by Komitet Naukowy i Organizacyjny 16th International Symposium on Sound Engineering and Tonmeistering, Warszawa, 08-10.10.2015 - 2015

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne w 2013 r. (zespołowa)

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Prezes Rady Ministrów - 2014

 • Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowo-techniczne dla zespołu pracowników Katedry Systemów Multimedialnych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego za opracowanie systemu CyberOko służącego do diagnozy i terapii osób pozostających w śpiączce.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Prezes Rady Ministrów RP - 2014

 • Nagroda indywidualna I stopnia za działalność naukową dla prof. dr hab. inż. Bożeny Kostek

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2014

 • Citation in recognition for her outstanding efforts as Editor to improve the quality, responsiveness, and impact of the AES Journal.

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Awarded by Audio Engineering Society - 2013

 • WYNALAZEK ROKU 2013 : Cyber Oko, autorstwa: A. Czyżewski, B. Kunka, A. Kwiatkowska, R. Rybacki, B. Kostek, A. Kupryjanow

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by TVP1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyboru dokonali telewidzowie podczas finałowej gali transmitowanej 18 marca w TVP1. - 2013

 • Nagroda i Dyplomy dla Katedry Systemów Multimedialnych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego za wybitne osiągnięcia wynalazcze w roku 2013 na Arenie Międzynarodowej, za: 1. System CyberOko umożliwiający diagnozę świadomości u pacjentów w stanie wegetatywnym opracowany w ramach projektu Typoszereg interfejsów multimodalnych, nagrodzony Złotym Medalem z wyróżnieniem podczas 62 Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, 10.02.2014 - 2013

 • Nagroda indywidualna I stopnia za działalność naukową dla prof. dr hab. inż. Bożeny Kostek

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2013

 • Dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla KSMM za osiągnięcia wynalazcze w 2012 r. dla zespołu pracowników KSMM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego, za: 1. Stymulator uwagi słuchowej i wzrokowej. 2. Anonimizator strumieni wizyjnych. 3. System do tworzenia map zagrożeń hałasem z zastosowaniem obliczeń gridowych na platformach superkomputerowych . 4. System wspomagania komunikacji nauczyciel-uczeń.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2013

 • srebrny medal za wynalazek pt.: „System Dynamicznego Tworzenia Map Hałasu z Wykorzystaniem Platformy Superkomputerowej”,( współtwórca wynalazku)

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Awarded by 61. edycja wystawy wynalazków Brussels Innova 2012, Bruksela - 2012

 • System archiwizacji i rekonstrukcji dźwięku do zastosowań w bibliotekach cyfrowych oraz w radiofonii i telewizji - opracowany w ramach projektu Synat (kierownik projektu, współtwórca wynalazku)

  Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze w 2011 r.

  Awarded by Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2012

 • złoty medal za wynalazek pt.: " System wspomagania komunikacji nauczyciel uczeń " (współtwórca wynalazku)

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Awarded by Koreańskie Stowarzyszenie Wynalazców: 6. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2012, Warszawa - 2012

 • srebrny medal za wynalazek pt. " System do tworzenia map zagrożeń hałasem z zastosowaniem obliczeń gridowych na platformach superkomputerowych (współtwórca wynalazku)

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Awarded by 6. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2012, Warszawa, - 2012

 • AES Fellowship Award in recognition of her outstanding contributions to the field of audio

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Awarded by Audio Engineering Society - 2010

seen 2505 times