eKurs z Modułami: Informatyka w elektrotechnice, automatyce i robotyce - Artur Opaliński (WEiA) - e-learning course - MOST Wiedzy

Search

eKurs z Modułami: Informatyka w elektrotechnice, automatyce i robotyce - Artur Opaliński (WEiA)

Kurs prezentuje wykorzysywanie powtarzalnych, kompletnych modułów dydaktycznych, wdrażających studentów do systematycznej i stopniowej nauki, oraz do stałego kontaktu z platformą e-Learningową.

Oprócz pętli dydaktycznej, pozwalającej na samoocenę studenta i powrót do wcześniejszych treści, kurs dzięki Ankiecie Oceny Modułu oferuje pętlę pozwalającą nauczycielowi zarządzac jakością i odbiorem tej formy kształcenia.

Teacher

Details

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=34 open in new tab
Start date:
08-06-2013
Access type:
Password required
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 34 times