Materiały Budowlane - Magazine - MOST Wiedzy

Search

Materiały budowlane

SHERPA RoMEO status:

Gray Help
Pre-print
author's version of the article before the review
Post-print
author's version of the article after the review

Status table SHERPA RoMEO

Status table SHERPA RoMEO
RoMEO color Archiving policy
Green can archive pre-prints and post-prints or a version of the publisher
Blue can archive post-prints
Yellow can archive pre-prints
White can not archive any materials
Gray unknown

ISSN: 0137-2971

Impact Factor

Log in to see the Impact Factor.

Verification:
Gdańsk University of Technology

MNiSW Points

MNiSW Points
List Year Points
B 2017 8
B 2016 8
B 2015 8
B 2014 6
B 2013 6
B 2011 6
B 2008 6

Filters

total: 72

 • Category
 • Year

Catalog Magazines

2019
 • Analiza porównawcza metod obliczania przebicia

  W artykule przedstawiono analizę porównawczą wybranych normowych metod wyznaczania nośności na przebicie konstrukcji płytowo-słupowej. Przeanalizowano trzy normowe sposoby wyznaczania nośności na przebicie.Wykonane obliczenia pozwoliły na wskazanie różnic w wyznaczonych wartościach nośności płyty na przebicie w konstrukcji płytowo-słupowej.

  Full text in external service

 • Effect of coarse grain aggregate on strength parameters of two-stage concrete
  Publication

  - Materiały Budowlane - 2019

  . Two-stage concrete (TSC) is a special type of concrete that the method of its construction and implementation is different from conventional one. In TSC, coarse aggregate particles are first placed in the formwork and voids between them are subsequently injected with a special cementations mixture. TSC has been successfully used in many applications, such as underwater construction, casting concrete sections congested with reinforcement...

  Full text in external service

 • Sposoby przykładania obciążenia zmiennego na konstrukcję płytowo-słupową

  W pracy przedstawiono analizę porównawczą wybranych metod zadawania obciążenia zmiennego na konstrukcje płytowo-słupową. Przeanalizowano pięć sposobów rozkładu obciążenia na płytę stropową. Wyniki momentów zginających i przemieszczeń w wybranych punktach dla analizowanych przypadków porównywano z wartościami ekstremalnymi obliczonymi na podstawie powierzchni wpływu (Wariant 1). Wykonane obliczenia pozwoliły na wskazanie zalecanej...

  Full text in external service

 • Wpływ drążenia pionowego w blokach wapienno-piaskowych na nośność kotew wklejanych

  The article is showing results of measurements of the effectiveness of the assembly anchor of inmates glued in in sunk vertically lime-sandy blocks. Examinations were performed for cases of the assembly anchor in different fragments of blocks: in part fullwall, in an axis of symmetry and on the edge of the aperture vertical. An influence of the location of places of settling was examined anchor to the way of the forming of uniting...

2018
 • Awarie mostu Cłowego w Szczecinie

  W artykule przedstawiono historię budowy i eksploatacji mostu Cłowego w Szczecinie. W ciągu 56 lat eksploatacji obiektu wykonano wiele ekspertyz, napraw i remontów. Ostatecznie most został zamknięty z powodu awarii stalowych kabli sprężenia zewnętrznego. Przedstawiono główne przyczyny degradacji obiektu i awarii. Opisano również obliczenia statyczne i wytrzymałościowe wykonane do koncepcji rozbiórki przęseł mostu.

 • Estakada E2 - kluczowy obiekt Obwodnicy Wałcza
  Publication

  W artykule przedstawiono uwarunkowania i przebieg projektowania estakady E2 z betonu sprężonego w ciągu Obwodnicy Wałcza. Pokazano efekt procesu optymalizacji projektu pierwotnego. Opisano przeprowadzone analizy wynikające z przyjętej technologii nasuwania podłużnego oraz istotne aspekty, które należy poruszyć przy wyborze tej technologii. Zaprezentowano modele numeryczne konstrukcji przęseł i metodę analizy z uwzględnieniem pracy...

  Full text in external service

 • Identyfikacja prędkości fali elektromagnetycznej w przegrodach budowlanych diagnozowanych metodą georadarową

  Praca jest poświęcona metodzie identyfikacji prędkości fali elek-tromagnetycznej na podstawie analiz dyfrakcji spowodowanych obecnością inkluzji w przegrodach budowlanych żelbetowych, ceglanych oraz zespolonych żelbetowo-ceglanych. Wyprowadzono trzy modele matematyczne opisujące dyfrakcje charakterystyczne dla inkluzji kołowej, pionowej inkluzji przy powierzchni skanowa-nia oraz granicy między dwoma ośrodkami, w którym jednym z...

  Full text in external service

 • Influence of the thermal modernization of window on transmission heat losses

  The article presents the results of calculations of the heat transfer coefficient for the state before and after renovation for the historic windows. The aim of the analysis was to obtain the values of thermal insulation parameters demanded by the regulations, while not losing the historical value of the window. The described example of the renovation of the existing window consisted in installing an additional window panel from...

 • Szyby zespolone w systemach fasadowych
  Publication

  W artykule przedstawiono wybrane kryteria techniczne stosowane do oceny jakościowej izolacyjnych szyb zespolonych. Bazując na własnych doświadczeniach, autor zwrócił uwagę na pojawiające się problemy w trakcie odbiorów technicznych na budowie. Przedstawiono także krótki przegląd literatury z zakresu szkła budowlanego i szyb zespolonych.

  Full text in external service

2017
2016
2015

seen 276 times