Marta Buszko - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Business contact

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Location
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Phone
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl

Publication showcase

 • Slurry Erosion -Design of Test Devices

  Degradation of material caused by impacts of a solid particle (erodent) suspended in a liquid is called slurry erosion and is a major problem in the hydropower and maritime industry. Slurry erosion depends on many factors, e.g. liquid and erodent velocity, size, shape, angle of impact, hardness and number of erodents, and strength of a target material. The various types of test devices have been designed to investigate an effect...

  Full text in external service

 • An Influence of Factors of Flow Condition, Particle and Material Properties on Slurry Erosion Resistance

  The degradation of materials due to slurry erosion is the serious problem which occurs in the power industries. The paper presents actual knowledge about an influence of individual factors connected with flow conditions, particles and material properties on the slurry erosion resistance. Among the factors connected with operating conditions, an influence of impact angle, and velocity of impact, particle concertation and liquid...

  Full text in external service

 • Wpływ intensywności prędkości uderzenia na niszczenie cząstkami stałymi w środowisku wodnym stali X10CrAlSi18

  - 2019

  Erozja cząstkami stałymi w środowisku wodnym jest złożonym zjawiskiem ze względu na jednoczesne oddziaływanie wielu czynników, takich jak prędkość i kąt uderzenia, koncentracja cząstek, własności materiału i cząstek stałych, prowadząc do efektu synergicznego. Zmiana jakiegokolwiek parametru procesu erozyjnego prowadzi do zmiany szybkości erozji. Z tego względu istotne jest badanie wpływu poszczególnych czynników na proces niszczenia....

  Full text in external service

General description

seen 151 times