Michał Białko - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Filters

total: 34

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2008
Year 2007
Year 2006
 • Cyfrowa architektura systemu rozmytego
  Publication

  - Year 2006

  W artykule przedstawiono architekturę cyfrowego systemu rozmytego. Poszczególne zbiory rozmyte posiadają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowującej reguły. Wykorzystana technika adresowania znacznie przyspiesza proces obliczeń w porównaniu do szeregowego przetwarzania reguł. Dodatkowo mozliwe jest wykorzystanie w systemie zbiorów rozmytych o różnej szerokości podstaw, a także różnych kształtach funkcji...

 • Evolutionary design and optimization of combinational digital circuits with respect to transistor count.

  W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania algorytmu ewolucyjnego do projektowania i optymalizacji cyfrowych układów kombinacyjnych w odniesieniu do liczby tranzystorów. Zastosowano chromosomy o budowie wielowarstwowej zwiększające wydajność algorytmu. Zaprojektowano, wykorzystując zaproponowaną metodę, cztery układy kombinacyjne o tabelach logicznych wybranych z literatury. Uzyskane wyniki są w wielu przypadkach lepsze...

  Full text to download in external service

 • Evolutionary optimization of combinational digital circuits with current-mode gates with respect to transistor count
  Publication

  - Year 2006

  W artykule przedstawiono metodę ewolucyjnej minimalizacji liczby tranzystorów w cyfrowym układzie kombinacyjnym, zrealizownaym z wykorzystaniem bramek pracujących w trybie prądowym. W zastosowanym algorytmie ewolucyjnym zastosowano chromosomy o budowie wielowarstwowej, przez co zwiększono wydajność optymalizacji. Wyniki otrzymane z wykorzystaniem proponowanej metody zostały porównane z rezultatami osiągniętymi za pomocą map Karnough...

 • Ewolucyjna minimalizacja poboru mocy podczas procesu testowania kombinacyjnych układów cyfrowych
  Publication

  - Year 2006

  W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do minimalizacji poboru mocy podczas procesu testowania kombinacyjnych układów cyfrowych. Przy użyciu proponowanej metody dokonano wyboru kolejności podawania na wejścia układu wektorów testowych, aby liczba przełączeń bramek wchodzących w jego skład była jak najmniejsza. Pod uwagę wzięto cztery układy wybrane z literatury. Otrzymane wyniki wskazują, że możliwe jest...

Year 2005
 • Sztuczna inteligencja i elementy hybrydowych systemów ekspertowych
  Publication

  - Year 2005

  Tematyka monografii dotyczy problematyki wchodzacej w skład szeroko pojetej sztucznej inteligencji i obejmuje: - klasyczną sztuczną inteligencję zawierającą zagadnienia reprezentacji i przetwarzania wiedzy symbolicznej, łącznie z realizacją symbolicznych systemów ekspertowych, - zbiory rozmyte i logikę rozmytą, wraz z rozmytymi systemami przetwarzającymi wiedzę nieprecyzyjną, - sztuczne sieci neuronowe łącznie z neuronowymi systemami...

 • Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do aproksymacji funkcji przy użyciu reguł rozmytych
  Publication

  - Year 2005

  W artykule przedstawiono możliwość zastosowania algorytmu ewolucyjnwgo do doboru optymalnego zbioru termów rozmytych zmiennej lingwistycznej aproksymujących zadaną funkcję przy użyciu reguł rozmytych. Wprowadzono wielowarstwowe chromosomy, dzięki którym możliwe stało się dokonywanie krzyżowania bez stosowania algorytmów naprawy. Proponowaną metodę przetestowano na wybranych funkcjach testowych oraz porównano z metodą opartą o algorytm...

Year 2004
Year 2003
 • Projektowanie filtrów IIR przy zastosowaniu algorytmu ewolucyjnego
  Publication

  - Year 2003

  W pracy zaprezentowano metodę projektowania filtrów cyfrowych IIR (InfiniteImpulse Response) przy wykorzystaniu algorytmu ewolucyjnego w dwóch wariantach. W pierwszym projektowane są filtry w taki sposób, aby ich charakterystyki amplitudowe spełniały postawione założenia. W drugim wariancie przedstawiono możliwość polepszenia charakterystyk fazowych filtrów IIR. Otrzymane rezultaty są porównane z wynikami otrzymanymi podczas projektowania...

 • Wykorzystanie języka VHDL do modelowania układów pracujących w logice wielowartościowej i arytmetyce resztkowej
  Publication

  - Year 2003

  W pracy przedstawiono bibliotekę zbudowaną w oparciu o język VHDL, przeznaczoną do symulacji elementów pracujących w logice wielowartościowej i w arytmetyce resztowej. Zaprezentowano również bramki prądowe - nowe elementy logiczne cechujące się znacznie mniejszym poziomem szumu cyfrowego. Pokazano przykłady sumatorów działających w logice wielowartościowej z podstawą N, lub w arytmetyce resztowej modulo N. Wyróżniającą cechą sumatorów...

Year 2002
 • Algorytmy ewolucyjne
  Publication

  W pracy przedstawiono istotniejsze zagadnienia związane z tworzeniem i działaniem Algorytmów Genetycznych i Strategii Ewolucyjnych, które łącznie określane są jako Algorytmy ewolucyjne. Zwrócono szczególną uwagę na Strategie Ewolucyjne, gdyż zagadnienia z nimi związane są mało reprezentowane w literaturze polskiej i anglojęzycznej. Natomiast opis Algorytmów Genetycznych jest raczej cząstkowy, ze względu na ich popularność...

 • Zakłócenia sprzężenia podłożowego w układach scalonych CMOS

  Temat artykułu stanowią zagadnienia modelowania sprzężenia podłożowego w układach scalonych CMOS. Zaprezentowana została metoda modelowania podłoża oparta na funkcji Green´a, która pozwala projektantom wygenerować model podłoża na podstawie danych geometrycznych projektu topografii oraz danych technologicznych procesu. Na podstawie symulacji komputerowej dwóch mieszanych układów scalonych (oscylator pierścieniowy i "analogowy"...

seen 473 times