Michał Tomasz Tomczak - Organizations - MOST Wiedzy

Search

Research Teams (Team member)

 • Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych

  * społeczne i polityczne otoczenie biznesu * społeczne i polityczne aspekty globalizacji * społeczno-polityczne i prawne aspekty integracji europejskiej * wybrane zagadnienia z historii filozofii i filozofii kultury * public relations i komunikacji społeczna * etyka równoważnego rozwoju * zarządzanie edukacją i problematyką reform bolońskich

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

 • European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB)

  Multinational organisation

  Conducted 2019-11-27 at position: Członek

 • Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych.

  Conducted 2014-04-10 at position: Członek

 • Zespół Młodych przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk

  Conducted 2015-10-22 at position: Członek

Positions in journals editorial offices

Membership in expert teams

 • Ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), Polska

  Recenzowanie wniosków w naborach do programów NAWA

 • Komisja Nagród Wydziału I. Nauk Społecznych i Humanistycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego - Sekretarz Komisji Nagród: dr Michał Tomczak

  Wydział I. Nauk Społecznych i Humanistycznych, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Polska.

  Ocena prac zgłoszonych w konkursie o nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki za wybitne osiągnięcia naukowe, za rok 2017. Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

 • Zespół ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej - koordynator Zespołu: dr Michał Tomczak

  Politechnika Gdańska, Polska

  Koordynowanie prac Zespołu. Przeprowadzanie badań losów zawodowych absolwentów PG oraz oceny kompetencji absolwentów PG w opinii przedsiębiorców. Sporządzenie raportów z badań.

seen 1176 times