GUT Tribology - Business Offer - Bridge of Knowledge

Search

GUT Tribology

 GUT Tribology LAB

Laboratory equipment

 • vertical spindle rotation motion tribometers – PT-3
 • roller element or sliding journal bearing test rig – PG-2
 • journal hydrodynamic bearing test rig for tests with contaminated lubricants – ZAN
 • hydrodynamic thrust bearings test rig – SON
 • plain bearing fatigue strength test rigs – MWO and SMOK
 • multipurpose, sliding bearings tests stand
 • large scale, high power test rig for journal bearings
Illustration of the publication
Illustration of the publication

SERVICE OFFER

 • friction and wear tests of the materials
 • experimental investigations of the bearing systems (rolling and sliding) lubricated with oil, water, contaminated lubricants or in starved lubrication
 • theoretical investigations of the bearing systems with the use of experimentally verified models (including FEM, CFD and FSI)
 • experimental investigations of the fatigue strength (thin shell plain bearings, roller element bearings)
 • design of new and modernization of existing bearing systems
 • design of unconventional bearings
 • assessment of bearing systems’ condition, consulting in the areas of failure analysis, bearing design and manufacturing technology
 • engineering supervision of bearing systems: manufacturing, assembly and commissioning
 • testing properties of various lubricating liquids

OUR CUSTOMERS

 • ACM Composite Bearings
 • Alstom
 • Energa Wytwarzanie
 • GE Renewable Energy
 • Kemel Co.,Ltd
 • Klüber Lubrication München SE & Co. KG
 • Lotos SA
 • MIKASA CORPORATION
 • Politechnika Rzeszowska
 • Polskie LNG S.A.
 • Schaeffler technologies ag & co. Kg
 • Thordon Bearings Inc
 • Unilever
 • Wärtsilä
Illustration of the publication

Research topics / Laboratory research field

 • (valid from 01-10-2018)
  • badania tarcia i zużycia materiałów tribologicznych
  • badania eksperymentalne układów łożyskowych (tocznych i ślizgowych) smarowanych olejem, wodą, zanieczyszczonymi smarami lub smarami smarowanymi
  • teoretyczne badania wykorzystania modeli zweryfikowanych eksperymentalnie (w tym MES, CFD i FSI)
  • eksperymentalne badania wytrzymałości zmęczeniowej (łożyska ślizgowe cienkowarstwowe)
  • projektowanie nowych i modernizacja istniejących systemów łożyskowych
  • projektowanie niekonwencjonalnych łożysk
  • ocena stanu układów łożyskowych, doradztwo w zakresie analizy uszkodzeń

Research Kind

 • Tribologia
  • tribometry ruchu obrotowego wrzeciona pionowego - PT-3
  • łożysko poprzeczne (element toczny i łożyska hydrodynamiczne) - urządzenie kontrolne - PG-2
  • badanie hydrodynamiczne łożyska w czasoprzestrzeni do badań zanieczyszczonych środków smarnych - ZAN
  • urządzenie do badań hydrodynamicznych łożysk oporowych - SON
  • Urządzenia do badania wytrzymałości zmęczeniowej łożysk - MWO i SMOK
  • uniwersalny test ruchomych łożysk ślizgowych
  • wielkogabarytowe stanowisko testowe o dużej mocy do łożysk poprzecznych

Details

Business contact:
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Location
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Phone
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl
Homepage:
http://mostwiedzy.pl/pl/tribology open in new tab
Maintainer:
dr hab. inż. Wojciech Litwin
Associated units:
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 7023 times