Laboratorium LINTE^2 - Business Offer - Bridge of Knowledge

Search

Laboratorium LINTE^2

 

LINTE^2

Laboratorium Innowacyjnych Technologii elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii

Tematyka

Głównym zadaniem Laboratorium LINTE^2 jest prowadzenie badań oraz prac rozwojowych w zakresie systemów i urządzeń elektroenergetycznych, cyfrowych układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz rozproszonych systemów sterowania w elektroenergetycznych stacjach i centrach dyspozytorskich. Celem powstania i uruchomienia laboratorium jest stymulowanie rozwoju prac badawczo-rozwojowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w tym prac realizowanych z udziałem i dla przemysłu, projektów demonstracyjnych, szkoleń i innych form aktywności badawczej, ukierunkowanej na wdrożenia i komercjalizację wyników badań naukowych.

Illustration of the publication
Illustration of the publication

Infrastruktura

 • urządzenia elektroenergetyczne (jednostki wytwórcze, przesyłowe i odbiorcze, zasobniki energii, stacje ładowania pojazdów elektrycznych i in.) wyposażone w zaawansowane sterowanie komputerowe; urządzenia te są sprzętowo i funkcjonalnie połączone w tzw. jednostki funkcjonalne (obecnie jest 30 takich jednostek),
 • złożona rozdzielnica konfiguracyjna umożliwiająca zestawianie jednostek funkcjonalnych w różnorodne sieci i systemy elektroenergetyczne (m.in. węzły wytwórcze i przesyłowe, mikrosystemy, klastry, elektrownie wirtualne itp.),
 • rozproszony system sterowania oparty na sieci komunikacyjnej Ethernet obejmujący lokalne sterowniki jednostek funkcjonalnych, cyfrowe przekaźniki zabezpieczeniowe i 9 dyspozytorni ze stanowiskami operatorsko-inżynierskimi.

Możliwości badawcze

 • inteligentne sieci elektroenergetyczne (Smart Grids),
 • inteligentne wyspy energetyczne z własnymi zasobami wytwórczymi,
 • nowe usługi sieciowe (zarządzanie zapotrzebowaniem na energię elektryczną, lokalna generacja energii itp.),
 • nowe konstrukcje przekształtników energoelektronicznych i ich zastosowań w systemie elektroenergetycznym (układy FACTS, filtry aktywne, przekształtniki sprzęgające itp.),
 • ładowanie i użytkowania pojazdów elektrycznych oraz integracja pojazdów elektrycznych z systemem elektroenergetycznym,
 • nowe metody i algorytmy sterowania w zastosowaniu do urządzeń elektroenergetycznych, energoelektronicznych i elektromaszynowych.
Illustration of the publication

Research topics / Laboratory research field

 • (valid from 23-07-2014) Badania w zakresie elektroenergetyki, energoelektroniki i przyłączania nowoczesnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej

Research Kind

 • Emulacja pracy bloków wytwórczych i testowanie ich współpracy z systemem elektroenergetycznym.
 • Integracja odnawialnych i rozproszonych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym
 • Integracja pojazdów elektrycznych z systemem elektroenergetycznym
 • Nowoczesne usługi sieciowe
  Podgrupa obejmuje m. in.: zarządzanie zapotrzebowaniem na energię elektryczną, lokalną generację energii elektrycznej
 • Oprogramowanie SCADA i interfejsy użytkownika w centralach dyspozytorskich
 • Układy FACTS w sieciach przesyłowych i rozdzielczych

NCN discipline

 • ST8 Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy b / ST8_5 Systemy energetyczne (produkcja, dystrybucja)

Research field & subject

 • E. Badania elektryczne i elektroniczne / 6. Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne
 • E. Badania elektryczne i elektroniczne / 7. Wyposażenie elektroniczne – w tym oprogramowanie

Equipment in laboratory

Details

Additional information:
Laboratorium powstało w wyniku realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Business contact:
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Location
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Phone
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl
Contact:
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański
phone: 583471675
Homepage:
http://eia.pg.edu.pl/linte open in new tab
Maintainer:
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański
Associated units:
Verified by:
No verification

Referenced datasets

seen 7786 times