Superkomputer Tryton - Business Offer - Bridge of Knowledge

Search

Superkomputer Tryton

Illustration of the publication
Illustration of the publication
Illustration of the publication
Illustration of the publication

Research topics / Laboratory research field

  • (valid from 30-12-2014) Obliczenia dużej skali, Wirtualna infrastruktura w chmurze (IaaS), Analiza danych (big data)

Research Kind

  • Obliczenia dużej skali, Wirtualna infrastruktura w chmurze (IaaS), Analiza danych (big data)
    Projekty realizowane przy użyciu klastra obliczeniowego znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki, m.in: generowanie realistycznej struktury polikryształów, symulacja funkcjonalnych kompleksów białkowych, projektowanie skutecznych leków i szczepionek, konstruowanie bio czujników, bądź modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń lub roztopów śniegu. Wśród problemów technicznych wyróżnić można analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych, ocenę trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu, badania tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych, analizę bezpieczeństwa w podziemnych górniczych drogach transportowych, a także propagacje sygnałów w systemach telekomunikacyjnych 5 Generacji.

Quality assurance

  • NC-3062 - ISO 9001:2015
    Usługi informatyczne w zakresie: - obliczeń z wykorzystaniem komputerów dużej mocy oraz specjalistycznego oprogramowania - programowania i wytwarzania aplikacji - nadzorowania sieci i systemów informatycznych - przygotowania i prowadzenia projektów
    (valid 20-12-2018 to 27-01-2022)

Details

Business contact:
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Location
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Phone
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl
Contact:
mgr inż. Rafał Tylman
Homepage:
https://task.gda.pl/zasoby/superkomputer/ open in new tab
Maintainer:
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, dr hab. inż. Jerzy Proficz
Associated units:
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 513 times