Paweł Kłosowski - Publications - MOST Wiedzy

Search

Filters

total: 95

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Publications

2020
2019
2018
2017
2016
 • Modelling of the viscoelastic properties of the technical fabric VALMEX
  Publication

  - 2016

  The analysis of the Burgers model used for the constitutive description of the technical fabric VALMEX vis-coelastic behavior is presented. It has revealed that the correctness of the identification depends strongly on the level of the immediate strain taken for calculations. Moreover, it has been proven that the Burgers model can be used for modelling of the viscoelastic properties of the polyester reinforced PVC coated VALMEX...

 • Numerical analysis of the carpentry joints applied in the traditional wooden structures
  Publication

  The paper concerns the numerical analysis of the carpentry joints made from spruce wood. The material parameters of the wood have been calculated on the basis of nine independent material constants (an orthotropic material). The contact zone between the individual elements of the connection has been determined using Contact Tables in the MSC.Marc software. Five types of carpentry joints have been analyzed. The main aim of the research...

  Full text in external service

2015
 • Podstawy obliczeń układów powierzchniowych w systemie MSC.Marc/Mentat
  Publication

  W skład prezentowanej monografii wchodzi pięć przykładów analizy elementów konstrukcyjnych wykonanych przy użyciu systemu MSC.Marc/Mentat. Każdy przykład został rozwiązany dwa razy: za pomocą klasycznej i tzw. nowej wersji interfejsu (w wersji 13.1). Przykłady opatrzono rozwiązaniami problemów wykonanymi w taki sposób, że czytelnik może uzyskać rozwiązanie danego problemu, powtarzając opisane szczegółowo instrukcje na własnym komputerze....

  Full text in external service

2014
2013
2012
2011
2010
 • Autodesk Robot Structural Analysis : Podstawy obliczeń
  Publication

  Program Autodesk Robot Structural Analysis jest programem służącym do analizy statycznej i dynamicznej szerokiego zakresu konstrukcji prętowych, powierzchniowych i bryłowych. Celem niniejszej pracy jest zapoznanie czytelnika z podstawowymi funkcjami programu na przykładach analizy statycznej i dynamicznej prostych elementów konstrukcyjnych. Zalecane jest czytanie opisanych tu przykładów i jednoczesne wykonywanie ich w programie....

 • Ćwiczenia w kreśleniu rysunków w systemie AutoCAD 2010PL 2011PL
  Publication

  - 2010

  Praca zawiera zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonania w systemie AutoCAD 2010 i 2011 PL w zakresie kreślenia rysunków dwuwymiarowych.Podane są przykładowe rozwiązania każdego problemu z wykorzystaniem tradycyjnego i nowego interface'u.

 • Ductile fracture prediction in thin metallic plates subjected to explosions
  Publication

  - 2010

  Praca dotyczy modelowania zniszczenia ciągłego. Zaprezentowano wyniki eksperymentów przeprowadzonych na płytach metalowych poddanych eksplozjom oraz wyniki jednoosiowych prób laboratoryjnych. Opisano przyjęty model prawa konstytutywnego oraz kryteriów zniszczenia. Przedstawiono identyfikację parametrów materiałowych dla przyjętego modelu. Zaprezentowano model numeryczny oraz wyniki symulacji które następnie porównano z wynikami...

 • Example of tension fabric structure analysis

  The aim of the work is to examine two variants of non-linear strain-stress relations accepted to description of architectural fabric. Discussion on the fundamental equations of the dense net model, used in description of coated woven fabric behaviour is presented. An analysis of tensile fabric structures subjected to the dead load and initial pretension is described.

  Full text in external service

 • Experiments on damage development in metallic plates subjected to explosions
  Publication

  - 2010

  W pracy przedstawiono badania eksperymentalne rozwoju zniszczenia płyt metalowych pod wpływem eksplozji. Zaprezentowano opis badan statycznych i dynamicznych na płytach oraz opis badan jednoosiowych. Dla założonego modelu równania konstytutywnego przedstawiono sposób identyfikacji parametrów materiałowych.

seen 587 times