Analysis of signal variability in surface-enhanced Raman spectroscopy. - Project - MOST Wiedzy

Search

Analysis of signal variability in surface-enhanced Raman spectroscopy.

Powierzchniowo-wzmocniona spektroskopia Ramana (SERS) łączy w sobie doskonałą selektywność chemiczną spektroskopii wibracyjnej, oraz bardzo wysoką czułość pomiarową dzięki wykorzystaniu rezonansu plazmonowego, co pozwala na m.in. stworzenie obiecującej metody szybkiej i dokładnej diagnostyki medycznej. Jednym z najważniejszych problemów SERS jako analitycznej metody pomiarowej jest zmienność sygnału SERS powodująca słabą powtarzalność wyników. Proponuję nowe podejście do rozwiązania przedstawionego problemu badawczego poprzez analizę charakteru szumów i zmienności sygnału w SERS, zależnych od odrębnego wpływu mechanizmów chemicznego i elektromagnetycznego wzmocnienia. Zbadany zostanie zakres zmian widma SERS w zależności od warunków pomiarowych, takich jak rozmiary nanocząstek, agregacja, stężenie, ich stosunek do analitóww próbce, oraz do właściwości mierzonego obiektu, takich jak typy molekuł, ich rozmiary, stężenia i inne parametry. W tym celu opracowano następujące hipotezy badawcze: Badanie zmienności sygnału SERS pomoże określić, który mechanizm i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za brak powtarzalności wyników. Znajomość wpływu mechanizmu zmienności SERS pomoże ustalić optymalne warunki pomiarowe i poprawić identyfikację właściwości badanego obiektu. Oczekuję lepszego poznania efektu SERS przez kompleksowe badanie wpływu każdego mechanizmu wzmocnienia na jakość widm, oraz wpływ parametrów pomiarowych dla wybranych zastosowań.

Details

Project's funding:
PRELUDIUM
Agreement:
UMO-2017/25/N/ST7/01366 z dnia 2018-02-21
Realisation period:
2018-02-21 - 2021-02-20
Project manager:
dr inż. Maciej Wróbel
Realised in:
Department of Metrology and Optoelectronics
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 48 times