Budowa partnerstwa i opracowanie strategii: klastra branży ICT/ETI - Project - MOST Wiedzy

Search

Budowa partnerstwa i opracowanie strategii: klastra branży ICT/ETI

Projekt stanowi etap pośredni w procesie tworzenia klastra branży ETI. W wyniku jego realizacji opracowana zostanie strategia klastra i zainicjowanie partnerstwo.

Details

Project's funding:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Agreement:
UDA-RPPM.01.05.02-010/08-00 z dnia 2009-07-14
Realisation period:
2009-07-01 - 2010-02-28
Project manager:
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
Realised in:
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
Project's value:
149 900.00 PLN
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 32 times