Reputation and trust building in computer communication systems under virtual anonymity and blind service provider selection - Project - MOST Wiedzy

Search

Reputation and trust building in computer communication systems under virtual anonymity and blind service provider selection

Przyjęty w projekcie model budowy reputacji podejmuje dwa wyzwania obecne w wielu rzeczywistych środowiskach agentów autonomicznych; podważają one znane metody analizy i projektowania systemów reputacyjnych, wyznaczając nowatorski charakter proponowanych badań: (1) Wirtualna anonimowość agentów wyklucza klasyczne metody wykrywania anomalii i porównywania historii interakcji, a także strategie uczenia zachowań lub groźby odwetu. (2) Ślepy (niewrażliwy na miary zaufania) wybór dostawców usług; ciężar obrony agentów uczciwych przesuwa się więcz eliminacji agentów nieuczciwych w kierunku różnicowania zachowań w zależności od bieżącej miary zaufania partnera w interakcji. Możliwe zmanipulowania systemu oraz użyteczności uzyskiwane przez uczciwych agentów (związane z ilością świadczonych oraz odbieranych usług) analizowane będą drogą jawnej konstrukcji dynamiki miar zaufania, indukowanej zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego pomiędzy algorytmem agregacji danych reputacyjnych i polityką usług agentów. Teoretyczne znaczenie projektu wynika z wykorzystania dynamiki miar zaufaniabez eliminacji agentów nieuczciwych. Pozwoli to analizować możliwość zmanipulowania, gwarantowane użyteczności agentów, wpływ liczby agentów nieuczciwych i obecności zmowy, wpływ algorytmu agregacji danych reputacyjnych i in. Znaczenie praktyczne wynika z rosnącej roli systemów ICT działających w paradygmacie mikroekonomicznym - można tu wymienić rynek licencjonowanych pasm elektromagnetycznych w systemach LTE, sieci zdefiniowane programowo, aplikacje rozproszone typu Crowd Assisted Sensing i Fog Computing, sieci informacjo-centryczne, paradygmat Economic Traffic Management dla sieci nakładkowych, bezprzewodowe sieci sensorowe i ad hoc oraz architektury sieciowe Internetu Przyszłości. Systemy takie są przedmiotem wielostronnych badań prowadzonych na Wydziale ETI.

Details

Project's funding:
OPUS
Agreement:
UMO-2016/21/B/ST6/03146 z dnia 2017-07-26
Realisation period:
2017-07-26 - 2020-07-25
Project manager:
dr hab. inż. Jerzy Konorski
Realised in:
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
Project's value:
306 700.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 3

  • Category

  • Year

Catalog Projects

2019

seen 68 times