Cluster On Anaerobic digestion, environmental Services and NuTrients removAL - Project - MOST Wiedzy

Search

Cluster On Anaerobic digestion, environmental Services and NuTrients removAL

Politechnika Gdańska we współpracy z instytucjami z krajów basenu Morza Bałtyckiego, tj. Niemiec, Dani, Szwecji i Litwy planuje realizację projektu, którego głównym celem będzie promowanie wykorzystania najnowocześniejszych technologii fermentacji beztlenowej odpadów rolniczych i flory morskiej do redukcji ilości substancji odżywczych w Morzu Bałtyckim. Projekt ten weźmie udział w konkursie grantowym Interreg South Baltic Programme 2014-2020. Zakłada się, że stworzenie kompleksowej bazy informacyjnej na temat najnowszych osiągnięć i rezultatów oraz wymiana doświadczeń krajów zaangażowanych w poprawę stanu akwenu skutkować będzie w niedalekiej przyszłości wdrożeniami „zielonych technologii” w obszarach nadmorskich.

Details

Project's acronym:
COASTAL Biogas
Project's funding:
Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa
Agreement:
STHB.02.02.00-DE-0129/17-00 z dnia 2018-09-26
Realisation period:
2018-07-01 - 2021-06-30
Project manager:
dr inż. Robert Aranowski
Realised in:
Faculty of Chemistry
External institutions
participating in project:
  • Rostock University (Germany)
  • Baltic Energy Innovation Centre (Sweden)
  • Lithuanian Energy Institute (Lithuania)
  • Roskilde University (Denmark)
  • Agency for Renewable Resources? (Germany)
  • Koszalin University of Technology (Poland)
Project's value:
1 575 378.47 EUR
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 72 times