Kwalifikacje, innowacje, kooperacje i kluczowy biznes w MSP; BSR - QUICK - Project - MOST Wiedzy

Search

Kwalifikacje, innowacje, kooperacje i kluczowy biznes w MSP; BSR - QUICK

Główne cele projektu zmierzają do zapewnienia i podnoszenia jakości oświaty zawodowej , a w szczególności intensywnego rozwoju dokształcania i doskonalenia zawodowego, dopływu fachowców, przedsiębiorców i kadry kierowniczej. Ponadto celem jest wzmacnianie i rozpowszechnianie potencjału innowacyjnego, podnoszenie mobilności transgranicznej uczniów, pracowników oraz kadry kierowniczej oraz wspieranie obecności MŚP na rynkach zagranicznych oraz współpracy międzynarodowej między przedsiębiorstwami.

Details

Project's acronym:
QUICK
Project's funding:
Europejska Wspólnota Terytorialna
Agreement:
#32 z dnia 2009-11-12
Realisation period:
2009-02-17 - 2012-12-16
Project manager:
dr inż. Marzena Grzesiak
Realised in:
Faculty of Management and Economics
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times