Molecular picture of the mechanochemical coupling in ATP synthase as a conceptual framework for the development of novel antimicrobial drugs - Project - MOST Wiedzy

Search

Molecular picture of the mechanochemical coupling in ATP synthase as a conceptual framework for the development of novel antimicrobial drugs

Syntaza ATP będąca rotacyjnym białkiem motorycznym odgrywa kluczową rolę w bioenergetyce komórek. Ze względu na swoją złożoną strukturę i liczne możliwości inhibicji ostatnio jest również rozpatrywana jako atrakcyjny cel komórkowy dla projektowania nowych chemoterapeutyków. Celem tego projektu jest zrozumienie mechanizmu działania syntazy ATP na poziomie molekularnym, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości selektywnego inhibowania drobnoustrojowych form enzymu z użyciem ligandów drobnocząsteczkowych. W szczególności zamierzamy wykorzystać nowoczesne metody symulacyjne w celu zbadania mechanizmu konwersji energii w katalitycznej części enzymu i zidentyfikować różnice w tym mechanizmie, które pozwalałyby na selektywną inhibicję. Dodatkowo, podejmiemy próbę rozszerzenia spektrum działania istniejących antybiotyków wiążących się z błonową częścią enzymu i zbadamy mechanizm, za pośrednictwem którego leki te hamują translokację protonów.

Details

Project's funding:
SONATA_BIS
Agreement:
UMO-2017/26/E/NZ2/00472 z dnia 2018-04-09
Realisation period:
2018-04-09 - 2023-04-08
Project manager:
dr hab. inż. Jacek Czub
Realised in:
Department of Physical Chemistry
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 97 times