New Heusler-type compounds based on alkaline earth metals - Project - MOST Wiedzy

Search

New Heusler-type compounds based on alkaline earth metals

Projekt dotyczy syntezy i badania właściwości nowej grupy związków typu Heuslera i pół-Heuslera zawierających metale ziem alkalicznych o ogólnych wzorach AT2M i ATM, gdzie A - metal ziem alkalicznych (Mg, Ca), T - metal przejściowy (Cu, Pd i inne), M - półmetal (Sb, Bi).

Details

Project's funding:
OPUS
Agreement:
UMO-2017/27/B/ST5/03044 UMO-2017/27/B/ST5/03044 z dnia 2018-07-19
Realisation period:
2018-07-19 - 2021-07-18
Project manager:
prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk
Realised in:
Department of Solid State Physics
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 94 times