Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej - Project - MOST Wiedzy

Search

Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej

Remont, modernizacja oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt audiowizualny i technologie ICT 7 audytoriów i 6 sal wykładowych PG w budynkach zajmowanych przez pięć wydziałów tej uczelni tj. WETI, WEIA, WCh, WILiŚ oraz WM. Wzbogacenie oferty dydaktycznej PG o możliwość wykorzystania do pokazów oraz zajęć laboratoryjnych i demonstracyjnych wysokospecjalistycznych zapleczy laboratoryjnych audytoriów WETI i WCh oraz dobudowa Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej na WETI.

Details

Project's acronym:
NAPG
Project's funding:
Infrastruktura i Środowisko
Agreement:
UDA-POIS.13.01-058/08-00 z dnia 2010-01-27
Realisation period:
2008-10-01 - 2015-10-31
Project manager:
mgr Jarosław Parzuchowski
Realised in:
Organisational Office
Project's value:
43 351 465.72 PLN
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 27 times