Development of a method and tools for screw displacement columns/piles installation in various ground conditions in Poland, together with the preparation of a methodology for the design and control of works - Project - MOST Wiedzy

Search

Development of a method and tools for screw displacement columns/piles installation in various ground conditions in Poland, together with the preparation of a methodology for the design and control of works

Projekt badawczy poświęcony będzie doskonaleniu wykonawstwa i projektowania kolumn i pali przemieszczeniowych wkręcanych. Jest to bardzo efektywna metoda wzmacniania podłoża gruntowego i fundamentowania głębokiego obiektów budowlanych. Od ponad 20 lat intensywnie rozwija się na całym świecie. Jest skuteczna technicznie, korzystna ekonomicznie (niski koszt) oraz ekologicznie (brak urobku, ciche i bezwstrząsowe wykonawstwo, możliwe do zastosowania również w gęstej zabudowie). Problemem technologii są duże opory zagłębiania świdrów w podłoże gruntowe i związana z tym konieczność stosowania maszyn palowych o dużej mocy. Z tego powodu zdarzają się trudności w wykonywaniem pali i kolumn o zaprojektowanym zagłębieniu w gruncie nośnym. Ponadto, w trakcie wykonawstwa, obserwuje się wzajemne oddziaływanie sąsiednich kolumn na siebie, które może powodować niekontrolowane uszkadzanie ich trzonów. Dodatkowo, stosowanie pali i kolumn przemieszczeniowych wkręcanych w gruntach spoistych jest obarczone dużym poziomem niepewności co do uzyskiwanych nośności. Na całym świecie trwają prace nad udoskonalaniem omawianej technologii. Przede wszystkim wymyślne są coraz to nowe konstrukcje i odmiany świdrów drążących. Autorzy projektu mają opracowaną koncepcję prototypowego świdra (zgłoszony wzór użytkowy do Urzędu Patentowego), który zawiera elementy znacząco odróżniające go od dotychczasowych świdrów, dzięki którym spodziewany jest wzrost jego efektywności. W projekcie przewiduje się przetestowanie świdra zarówno w skali modelowej, jak i w skali naturalnej, w różnorodnych warunkach gruntowych. Badania pali i kolumn powiązane będą ze szczegółowymi badaniami podłoża gruntowego. Prace eksperymentalne poparte zostaną analizami obliczeniowymi, w tym numerycznymi. Efektem prac będzie wdrożenie do praktyki i popularyzacja nowej konstrukcji świdra jak również opracowanie metodologii projektowania, wykonawstwa i odbioru robót związanych z palami i kolumnami przemieszczeniowymi wkręcanymi. W ramach projektu planuje się zakup nowoczesnej aparatury badawczo-pomiarowej do badań terenowych i laboratoryjnych gruntów oraz fundamentów palowych. Dzięki temu wzrośnie atrakcyjność i potencjał badawczy Laboratorium Geotechniki PG. Planuje się również przygotowanie kilku publikacji (w tym w czasopismach JCR), jednej monografii oraz kilku wystąpień konferencyjnych.

Details

Project's acronym:
DPDT - auger
Project's funding:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Agreement:
POIR.04.01.04-00-0124/18-00 z dnia 2018-12-17
Realisation period:
2019-01-01 - 2021-12-31
Project manager:
dr hab. inż. Adam Krasiński
Realised in:
Department of Geotechnics, Geology and Marine Civil Engineering
External institutions
participating in project:
  • Budokop Sp. z o.o. (Poland)
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 42 times