OPTYMALIZACJA LECZENIA PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH ZA POMOCĄ IMPLANTÓW SYNTETYCZNYCH - Project - MOST Wiedzy

Search

OPTYMALIZACJA LECZENIA PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH ZA POMOCĄ IMPLANTÓW SYNTETYCZNYCH

Celem projektu jest stworzenie programu wspomagającego chirurga-operatora podczas zabiegu laparoskopowej naprawy przepukliny brzusznej. Planuje się badania własności mechanicznych tkanek powłok brzusznych, stosowanych implantów syntetycznych oraz analizę połączeń powięź-implant. Przeprowadzone zostaną symulacje komputerowe zachowania systemu powięź-implant dla dużej próby statystycznej pacjentów, dzięki czemu określi się wytyczne dla chirurgów i stworzy program komputerowy wspierający operacje.

Details

Project's acronym:
HAL
Project's funding:
Innowacyjna Gospodarka
Agreement:
UDA-POIG01.03.01-22-086/08/00 z dnia 2009-02-26
Realisation period:
2009-04-01 - 2012-07-31
Project manager:
dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska
Realised in:
Faculty of Civil and Environmental Engineering
External institutions
participating in project:
  • Akademia Medyczna w Gdańsku; dr n. med. Maciej Śmietański (Poland)
Project's value:
2 979 263.67 PLN
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 34 times