Promoting Maritime Research Careers - Project - MOST Wiedzy

Search

Promoting Maritime Research Careers

1. Identyfikacja obecnych krajowych/regionalnych programów i planów w celu podniesienia poziomu świadomości i wiedzy o sektorze okrętowym w krajach europejskich. 2. Jakościowa i ilościowa identyfikacja brakujących umiejętności w instytucjach badawczo-rozwojowych oraz w przemyśle, tam gdzie występują produkty innowacyjne. 3. Identyfikacja organizacji i instytucji, które potrzebują pracowników zajmujących się pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi wraz z ich potrzebami tematycznymi.

Details

Project's acronym:
PROMARC
Project's funding:
7 PROGRAM RAMOWY UE
Agreement:
218590 z dnia 2008-12-18
Realisation period:
2008-10-01 - 2010-09-30
Project manager:
dr inż. Tadeusz Borzęcki
Realised in:
Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology
External institutions
participating in project:
 • EUROPEAN COUNCIL FOR MARITIME APPLIED R&D ASSOCIATION (Belgium)
 • NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (Greece)
 • COMMUNITY OF EUROPEAN SHIPYARDS ASSOCIATIONS ASBL (Belgium)
 • UNIVERSITAET ROSTOCK (Germany)
 • FONDAZIONE NUOVO PIGNONE (Italy)
 • MARITIME PLYMOUTH (Great Britain)
 • FOUNDATION WEGEMT - A EUROPEAN ASSOCIATION OF UNIVERSITIES IN MARINE TECHNOLOGY AND RELATED SCIENCES (Great Britain)
 • UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE (Great Britain)
 • TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (Netherlands)
 • UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (Spain)
 • UNIVERSITY OF STRATHCLYDE (Great Britain)
Project's value:
721 000.00 EUR
Request type:
null
Domestic:
International project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 18 times