Devices for road safety - Project - MOST Wiedzy

Search

Devices for road safety

Kompleksowa analiza funkcjonowania różnych systemów powstrzymujących pojazd, w tym określonych normą PN-EN 1317 oraz typów konstrukcji wsporczych określonych normą PN-EN 12767, zainstalowanych na drogach i obiektach inżynierskich, z uwzględnieniem wyników testów zderzeniowych. Analiza obejmuje w szczególności wpływ materiału, typu, wymiarów i geometrii systemu powstrzymującego, poziomu pochłaniania energii przez konstrukcje wsporcze oraz zachowania się systemów (urządzeń) na łukach poziomych i pionowych dróg z uwzględnieniem galanterii drogowej, jej wysokości i lokalizacji względem stosowanych urządzeń BRD.

Details

Project's acronym:
OT3-3A/PG
Project's funding:
Rozwój Innowacji Drogowych
Agreement:
DZP/RID-I-67/13/NCBR/2016 z dnia 2016-02-26
Realisation period:
2016-01-01 - 2019-05-31
Project manager:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
Realised in:
Structural Mechanics Department
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 13

  • Category

  • Year

  • Options

Catalog Projects

2020

2019

2018

seen 71 times