Strain engineering of proton conducting oxides - Project - MOST Wiedzy

Search

Strain engineering of proton conducting oxides

Badania wpływu odkształcenia na właściwości tlenków przewodzących protonowo będą prowadzone we współpracy z grupą z Uniwersytetu w Kownie. Grupa Litewska to specjaliści w dziedzinie nanoszenia warstw. Przedmiotem badań będą warstwy cerianu i cyrkonianu baru. Odkształcenie będzie wprowadzane poprzez niedopasowanie między podłożem warstwą, a mierzone metodami XRD i Ramana. Badane będą właściwości elektryczne odkształconych warstw (metodą spektroskopii impedancyjnej). Badania wpływu odkształcenia na właściwości tlenków przewodzących protonowo przyniosą nowe wyniki w skali co najmniej europejskiej. Powstaną co najmniej 4 publikacje, a wyniki będą prezentowane na 5 konferencjach. Dzięki projektowi zostanie rozwinięta współpraca z partnerem litewskim.

Details

Project's acronym:
SEPCON
Project's funding:
DAINA Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze
Agreement:
UMO-2017/27/L/ST5/03185 z dnia 2018-08-23
Realisation period:
2018-10-01 - 2020-09-30
Project manager:
prof. dr hab. inż. Maria Gazda
Realised in:
Department of Solid State Physics
Project's value:
1 144 210.00 PLN
Request type:
null
Domestic:
International project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 77 times