Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego - Project - MOST Wiedzy

Search

Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego

Inteligentne systemy transportowe (ITS) mogą w znacznym stopniu przyczynić się do przyjaźniejszego dla środowiska, bezpiecznego i efektywniejszego systemu transportowego. Wytyczne do wdrożenia systemów ITS reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/40/EU z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu. Dyrektywa ta określa ramy skoordynowanego wdrażania innowacyjnych technologii transportowych na terenie Unii Europejskiej. Jej głównym celem jest ustanowienie interoperacyjnych i efektywnych usług ITS, przy czym państwa UE indywidualnie decydują, który system ITS będzie rozwijany, a który będzie wdrożony jedynie w minimalnym wymaganym stopniu. Inteligentne systemy transportowe stanowią aktualnie nową, dynamicznie rozwijającą się, dziedzinę transportu. Kolejne rozwiązania z zakresu ITS wdrażane są na drogach Europy i Polski. Brakuje natomiast naukowych podstaw w zakresie oddziaływania poszczególnych urządzeń ITS na odbiorców, tj. uczestników ruchu drogowego, a także sposobu rozmieszczania tych urządzeń w ramach budowanej infrastruktury drogowej. Wynika stąd potrzeba realizacji projektu, w ramach którego uzyskano by odpowiedź na pytanie, jaki wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego mają inteligentne systemy transportowe ? Zbadanie wpływu na BRD pojedynczego systemu ITS, czy usługi w której skład on wchodzi, wymagałoby długotrwałych badań, przy założeniu, że inne uwarunkowania techniczno-ruchowe na drodze nie ulegają istotnej zmianie. W projekcie proponowany jest innowacyjny sposób realizacji zagadnienia oceny wpływu usług ITS na płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. W celu opracowania wskaźników, wytycznych i zaleceń w zakresie oceny stosowania usług inteligentnych systemów transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonane będą: 1. Analiza danych z rzeczywistego systemu telematycznego. 2. Badania doświadczalne z wykorzystaniem wysokiej klasy symulatorów jazdy. 3. Badania doświadczalne z użyciem oprogramowania symulacyjnego Visum/Visim/Saturn. W ramach wyżej wymienionych prac poddane analizie będą systemy ITS w istotny sposób wpływające na płynność ruchu i jego bezpieczeństwo.

Details

Project's acronym:
RID 4D
Project's funding:
Rozwój Innowacji Drogowych
Agreement:
DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016 z dnia 2016-02-26
Realisation period:
2016-01-01 - 2017-12-31
Project manager:
dr hab. inż. Jacek Oskarbski
External institutions
participating in project:
  • Instytut Transportu Samochodowego (Poland)
  • Wojskowa Akademia Techniczna (Poland)
  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów (Poland)
  • Politechnika Warszawska (Poland)
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 2

  • Category

  • Year

  • Options

Catalog Projects

2018

seen 76 times