Bezczujnikowa identyfikacja uszkodzeń w układzie napędowym z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym - Publication - MOST Wiedzy

Search

Bezczujnikowa identyfikacja uszkodzeń w układzie napędowym z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym

Abstract

W artykule przedstawiono zakres prac prowadzonych na Politechnice Gdańskiej w zakresie wielofazowych napędów elektrycznych. Pokazano jeden z realizowanych etapów prac - metodę identyfikacji zaburzeń w bezczujnikowym układzie napędowym z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym. Do identyfikacji uszkodzeń wykorzystano analizę estymowanego momentu obciążenia. W metodzie nie jest potrzebne instalowanie, żadnych dodatkowych czujników poza czujnikami standardowo instalowanymi w falowniku napięcia do pomiarów prądów i napięć. Przedstawiono zastosowany obserwator momentu obciążenia oraz wyniki badań eksperymentalnych.

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
XVI SYMPOZJUM ENERGOELEKTRONIKA W NAUCE I DYDAKTYCE strony 1 - 7
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Krzemiński Z., Strankowski P., Guziński J., Morawiec M., Lewicki A., Kostro G., Adamowicz M.: Bezczujnikowa identyfikacja uszkodzeń w układzie napędowym z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym// XVI SYMPOZJUM ENERGOELEKTRONIKA W NAUCE I DYDAKTYCE/ ed. Krzysztof Zawirski Poznań: Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej - Oddział w Poznaniu, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej oraz Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2017, s.1-7
Bibliography: test
 1. Lewicki A., Strankowski P., Guziński J.: "Wektorowa modulacja szerokości impulsów w pięciofazowych falownikach napięcia", XII Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE 2015, 18-20 IX 2015, Łódź. open in new tab
 2. Adamowicz M., Strankowski P., Morawiec M., Guziński J., Krzemiński Z.: "Sterowanie multiskalarne pięciofazową maszyną indukcyjną", Przegląd Elektrotechniczny, nr. 5, 2016. open in new tab
 3. Lewicki A., Strankowski P., Guziński J.: "Metoda wektorowej modulacji szerokości impulsów pięciofazowego falownika napięcia", Przegląd Elektrotechniczny, nr. 5, 2016. open in new tab
 4. Morawiec M., Strankowski P., Lewicki A., Guzinski J.: "Sensorless control of five-phase induction machine supplied by the VSI with output filter", 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG 2016), 29 VI -1 VII 2016, Bydgoszcz. open in new tab
 5. Guziński J., Kostro G., Strankowski P., Morawiec M., Iqbal A. "Five-phase squirrel-cage motor. Construction and drive properties". Automatyka-Pomiary- Zakłócenia, vol. 7, nr 4(26) 2016, grudzień, , pp. 110-122. open in new tab
 6. Strankowski P., Guziński J., Morawiec M., Lewicki A., Wilczynski F.: "Sensorless Disturbance Detection for Five Phase Induction Motor with Third Harmonic Injection", 11th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, CPE-POWERENG 2017, pp. 387-391. open in new tab
 7. Wilczyński F., Morawiec M., Strankowski P., Guziński J., Lewicki A.: "Sensorless Field Oriented Control of Five Phase Induction Motor with Third Harmonic Injection", 11th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, CPE-POWERENG 2017, pp. 392-397. open in new tab
 8. Guziński J., Strankowski P.: Pięciofazowy zintegrowany filtr sinusoidalny i składowej wspólnej falownika napięcia. Zgłoszenie patentowe, UP RP numer P.409952.
 9. Kowalski T. C.: Diagnostyka układów napędowych z silnikiem indukcyjnym z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji. Oficyna Wydanicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013.
 10. Krzeminski Z.:Obserwatory prędkości dla bezczujnikowego sterowania maszynami prądu przemiennego. Przegląd Elektrotechniczny Nr 5 2014.
 11. K. Ohishi, K. Nakano, I. Miyashita, S.Yasukawa: "Anti-slip control of electric motor coach based on disturbance observer" AMC'98, Coimbra 1998. open in new tab
 12. Strankowski P., Guziński J.: "Bezczujnikowa diagnostyka uszkodzeń mechanicznych w przekształtnikowym napędzie elektrycznym," Miesięcznik techniczno -informacyjny Napędy i Sterowanie. Nr 5 -Maj 2015.
 13. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer 2015/19/N/ST7/03078 oraz DEC-2013/09/B/ST7/01642 oraz 2011/01/B/ST7/06593. open in new tab
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 89 times

Recommended for you

Meta Tags